Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:   Ασπασία Στουμπίδη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

«Σύνθεση και μελέτη πορφυρινικών παραγώγων σιδήρου με εφαρμογή στην φωτοκαταλυτική αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα»

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 13:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας