Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια :   Φαίδρα Αικατερίνη Κοζωνάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος)

Τίτλος:

  «Εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του εδάφους στο Μάτι μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2018»

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Livestream

Ώρα 12:00 μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας