Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:  Σοφία Γραφανάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων)

Τίτλος:

«Ανάπτυξη και εφαρμογή πηγών ιοντισμού υπερηχητικής εκνέφωσης με φασματομετρία μάζας για την ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων»

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 10:30 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας