Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92194823717?pwd=OTJ5eFM3OVJXNzlGMUtlQVVGVUNrZz0

 

Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Άννα-Μαρία Νερολαδάκη

(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Κανακίδου Μαρία)

Τίτλος:

«Atmospheric aerosol water acidity in the East Mediterranean»

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 9:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας