Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:  Μαλαματένια Παπαβασιλείου

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος)

Τίτλος:

«Formulation and characterization of liposomes and nanoemulsions for targeted drug delivery»

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 10:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας