Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

Ομιλήτρια : Μαρία Κανδύλη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

Σύνθεση κατάλληλα τροποποιημένων πορφυρινικών παραγώγων για βιοϊατρικές εφαρμογές”

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11:00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας