Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

Ομιλητής : Αλέξανδρος Λυρατζάκης

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος)

Τίτλος:

““Μελέτη του μεταβολισμού του θείου στο φωτοσυνθετικό βακτήριο Chlorobaculum tepidum”

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 10:00 π.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας