Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια :  Θεοδώρα Σταυρινού

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Γανωτάκης)

Τίτλος:

«Σύνθεση και μελέτη νανοϋβριδίων LDH με στοιχεία λανθανιδών για φαρμακευτική χρήση»

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11.00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας