Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:  Γεωργία Καλαφατάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος)

Τίτλος:

«Σύνθεση και χαρακτηρισμός 4,7 Διθειενοβενζοθειαδιαζόλης με κυανοβινυλενικούς δεσμούς και διμιδίου περυλενίου-ανθρακενίου για την κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων τριαδικού μίγματος»

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 9:00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας