Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής :  Κοκαράκης Εμμανουήλ

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος)

Τίτλος:

“Απομόνωση και χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς”

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 9.00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας