Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92271520412?pwd=d3ZEelZMSEo5dUVQNXJrb05Gd0l2dz09

 

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλητής:  Εμμανουήλ Ορφανάκης

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος)

Τίτλος:

«Ανακάλυψη αναστολέων της κινάσης CK1 με την χρήση υπολογιστικών μεθόδων»

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 10:00 π.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας