Ομιλήτρια : Στεφανία Πατσιαλού

(Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μήλιος)

Τίτλος:

«Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Συμπλόκων Κοβαλτίου, Νικελίου, Χαλκού και Ψευδαργύρου με Βάσεις Schiff ως Υποκαταστάτες»

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 13:00 μ.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας