Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

 

Ομιλήτρια: Σοφία Ταχταλίδου

(Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Απόστολος Σπύρος)

Τίτλος:

«Impact of sulfonation on the antioxidant and radical scavenging properties of wine»

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 16:00 μ.μ.


Menu

Τμήμα Χημείας