Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια: Ελένη Γλυμενάκη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος)

Τίτλος:

«Σύνθεση και χαρακτηρισμός δυάδων πορφυρίνης με νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΤΑ) για πιθανές βιολογικές εφαρμογές»

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11:00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας