Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93961269200?pwd=blRNV2xrUEtyb2xEYXdZOGRxK0J1UT09

 

Παρουσίαση  Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ομιλήτρια:  Ασπασία Στουμπίδη

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

«Σύνθεση και μελέτη πορφυρινικών παραγώγων σιδήρου με εφαρμογή στην φωτοκαταλυτική αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα»

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom

Ώρα 13:00 μ.μ.


 

Menu

Τμήμα Χημείας