Παρουσίαση Διατριβής

για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

 

Ομιλητής: Νικολουδάκης Εμμανουήλ

(Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος)

Τίτλος:

Βιο-εμπνευσμένη μοριακή αυτο-οργάνωση βασισμένη σε οργανικές και ανόργανες οντότητες

Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Σεμιναρίων

Ώρα 11.00 π.μ.

Menu

Τμήμα Χημείας