Για να εξεταστείτε στο μάθημα της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ χρειάζεται να μπείτε στο MICROSFT TEAMS και 
στο TEAM "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ II (2021) XHM-408" αύριο Παρασκευή 10-09-2021 στις 9:45 πμ. 
Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον εγγραφή σας αφού στην ομάδα αυτή έγιναν και όλες οι διαλέξεις του μαθήματος και είστε ήδη μέλη της.

Ο Διδάσκων

ΣΠ		
Menu

Τμήμα Χημείας