ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος ΕΜΠ48Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη γεωργία και μέτρα προσαρμογής θα ξεκινήσει την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 9.00-13.00 στο εργαστήριο λαχανοκομίας στο αγρόκτημα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας: egoumen@hmu.gr

                                                                                                                                                                Η Διδάσκουσα


Menu

Τμήμα Χημείας