Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πτυχιακή εργασία στο εργαστήριο του κ. Παυλίδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ένα e-mail στον ίδιο (ipavlidis@uoc.gr) μέχρι τη Δευτέρα 20/07/2020. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 27/7/2020 μέσω του MS Teams, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την λήξη των αιτήσεων. Για το σχεδιασμό των συνεντεύξεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το mail με το ιδρυματικό τους e-mail με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Teams, και πολύ συνοπτικά τα ενδιαφέροντα τους για την πτυχιακή (τεχνικές ή project του εργαστηρίου που τους ενδιαφέρει).

Menu

Τμήμα Χημείας