Καλούνται ΟΛΟΙ οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Χημείας να δηλώσουν τις εργαστηριακές αρμοδιότητες για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μέχρι την Παρασκευή 28/9/2017.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Menu

Τμήμα Χημείας