Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης  της 19ης.5.2020 του Τμήματος Χημείας Π.Κ. ισχύουν τα εξής:

  1. Οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
  2. Οι διδάσκοντες θα καθορίσουν τον τρόπο εξέτασης που επέλεξαν να εξετάσουν (με προφορικές εξ αποστάσεως ή με γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις) και σε περίπτωση προφορικών, ή εξετάσεων των εργαστηρίων θα αναφέρουν το  e-mail τους  στο οποίο θα  ανταποκριθούν οι φοιτητές/τριες.
  3. Όλοι οι φοιτητές /τριες θα ειδοποιηθούν, με κάθε νόμιμο μέσο, ποιοι διδάσκοντες θα εξετάσουν με προφορικές εξ αποστάσεως και ποιοι με γραπτές εξ αποστάσεως (βλέπετε παρακάτω link http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Πίνακας-εξεταστικής-εξ-αποστάσεως-Ιουνίου-2020.pdf
  • Για τις προφορικές εξετάσεις οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι τις 25.5.2020 ημέρα Δευτέρα αν θα συμμετάσχουν στην εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, με e-mail στον ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ με κοινοποίηση στην κα. Μπουραντά (nbouranta@chemistry.uoc.gr ). Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος δήλωσης θεωρείται άκυρος.  Η δήλωση πρόθεσης εξέτασης είναι υπευθυνότητα του φοιτητή, και η  μη δήλωση/επικοινωνία είναι σιωπηρή παραίτηση από την εξέταση. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική.
  • Στις εξετάσεις για τα εργαστηριακά μαθήματα θα συμμετάσχουν οι φοιτητές /τριες «παλαιών ετών» δηλαδή όσοι έχουν παρακολουθήσει πλήρως το εργαστήριο αλλά δεν έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι τις 25.5.2020 ημέρα Δευτέρα αν θα συμμετάσχουν στην εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων, με e-mail στον ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ με κοινοποίηση στην κα. Μπουραντά (nbouranta@chemistry.uoc.gr).
  • Για τις γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις θεωρείται ότι συμμετέχουν όλοι όσοι συνδεθούν με την πλατφόρμα την ημέρα και ώρα της εξέτασης.
  • Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή εξαίρεση από τους ανωτέρω κανόνες ή επιπλέον αναγκαία πληροφόρηση, θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος.

 

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας