ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΓΜΠ 88 «Βιοκατάλυση-Εφαρμογές στην Οργανική Σύνθεση» μπορούν να το δηλώσουν και οι φοιτητές του ΑΣΦΔ σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

Από την Διδάσκουσα

Menu

Τμήμα Χημείας