ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Χημείας και εκκρεμεί η εγγραφή τους, παρακαλούνται να προσέλθουν το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020 έχοντας μαζί τους τα παρακάτω:

  • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
  • Φωτοτυπία αντίγραφου πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης από την Γραμματεία
  • Αναλυτική βαθμολογία και
  • ΑΜΚΑ

 

 Από την Γραμματεία


 

Menu

Τμήμα Χημείας