Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημείας ότι, εκτός απροόπτου, όσοι/ες παρακολουθούσαν εργαστηριακά μαθήματα κατά το Εαρινό εξάμηνο του 2020, μπορούν να συνεχίσουν την συμμετοχή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις από την Δευτέρα 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το κάθε εργαστήριο και οποίες θα ακολουθούν τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των ερευνητικών εργαστηρίων και υποδομών του Τμήματος Χημείας που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ασφαλείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης στις 30.04.2020 και ισχύουν από τις 04.05.2020. Οι οδηγίες θα αναφέρονται στο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των Ασκήσεων, τις ομάδες των ασκουμένων και τη συχνότητα συμμετοχής των ασκουμένων.

Επισημαίνουμε ότι, εάν στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι τις 24.8.20 εκδοθεί κυβερνητική οδηγία ή απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την πανδημία και η οποία απαγορεύει τη λειτουργία των εργαστηρίων, η παρούσα απόφαση του Τμήματος δεν θα ισχύσει.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


 

Menu

Τμήμα Χημείας