Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος «Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική«

της κας Καλογιαννάκη θα γίνει την Πέμπτη 13/12/2018

και ώρα 10-12, στην αίθουσα Ε204

του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

(αλλαγή από 14/12, μεταφέρθηκε σε 13/12).

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος «Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»

του κ. Καρρά θα γίνει, όπως είχε προγραμματιστεί την Παρασκευή 14/12/2018

και ώρα 11-1 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θε.Τ.Ε.

Menu

Τμήμα Χημείας