Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Σ. Μελαμπιανάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Σοφία Μελαμπιανάκη (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Σμόνου Ιουλία) Τίτλος: “Στερεοεκλεκτικές αναγωγές α-φθορο-β-κετο εστέρων καταλυόμενες από NADPH εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες” Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: Κ. Μαρματάκης

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Μαρματάκη Κωνσταντίνου Την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Άγγλος Δημήτριος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Μαρματάκη Κωνσταντίνου με θέμα: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ταυτόχρονης ατομικής…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Μ. Τρυπάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Μαρία Τρυπάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος) Τίτλος: “Ανάπτυξη του παθογόνου Coxiella burnetii σε διαφορετικά κύτταρα ξενιστές. Έκφραση υπομονάδων του εκκριτικού συστήματος” Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 13:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Ι. Σαρρής

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Ιωάννης Σαρρής (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλικογιαννάκης) Τίτλος: «Οργανοκαταλυόμενη ασύμμετρη προσθήκη 2-κυκλοεξενονών σε 2-ενάλες και σύνθεση 3-ακυλο-5-αλκοξυβουτυρολακταμών από φουράνια» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: K. Σφακιανάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Σφακιανάκη Καλλιόπη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος) Τίτλος: “Καταλυόμενη από μπλέ του μεθυλενίου οξείδωση 2-οξινδολίων σε ισατίνες και φωτοκαταλυόμενη αναγωγική κυκλοποίηση 2-ενονών» Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Ι. Χειλαδάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Ιωάννα Χειλαδάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων) Τίτλος: “Συσχέτιση Φυσικοχημικών παραγόντων με την ύπαρξη Legionellas στα συστήματα νερού Ξενοδοχειακών Μονάδων της Κρήτης” Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 15:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Δ. Μπατζάβαλη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλήτρια : Δανάη Μπατζάβαλη (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Τρικαλίτης Παντελής) Τίτλος: “Ανάπτυξη καινοτόμων πορωδών πολυμερών συναρμογής (MOFs) βασισμένα σε πολυτοπικούς οργανικούς υποκαταστάτες” Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: κας Κατσικαντάμη Ι.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Κατσικαντάμη Ιωάννας Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Ρίζος Απόστολος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Κατσικαντάμη Ιωάννας    με θέμα: «Ανάπτυξη βιοδεικτών έκθεσης…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Ν. Φραγκούλης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Νικόλαος Φραγκούλης (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Σπύρος Απόστολος) Τίτλος: «Εφαρμογές οπτικής φασματοσκοπίας και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων για τον χαρακτηρισμό και τον έλεγχο ποιότητας και νοθείας γάλακτος και ελαιολάδου» Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 9:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Ε. Πολωνιατάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Ελένη Πολωνιατάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: «Επίδραση των συνθηκών ανάπτυξης στην παραγωγή υδρογόνου, πολυυδροξυαλκανοϊκών και εξωπολυσακχαριτών σε φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς» Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 13:00 μ.μ.

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας