Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: M. Παπαδάκης

Ομιλητής :  Παπαδάκης Μιχαήλ (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος) Τίτλος: “Σύνθεση υβριδικών πορφυρινικών παραγώγων για χρήση σε ηλιακές κυψελίδες περοβσκιτών” Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Σ. Λιακάκη-Σταυροπούλου

Ομιλήτρια :  Στεφανία Λιακάκη-Σταυροπούλου (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δημάδης)   Τίτλος: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυεδρικών ολιγομερικών σιλοξανίων (POSS) και φωσφονικών παραγώγων τους και ο ρόλος τους ως στερεωτικά για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 16:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (E. Νικολουδάκης)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής: Νικολουδάκης Εμμανουήλ (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος) Τίτλος: “Βιο-εμπνευσμένη μοριακή αυτο-οργάνωση βασισμένη σε οργανικές και ανόργανες οντότητες” Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Α.Μ. Κορομηλά)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης     Ομιλήτρια: Άννα-Μαρία Κορομηλά (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Νικόλαος Κατσαράκης)     Τίτλος: «Μελέτη της προσροφητικής και φωτοκαταλυτικής απόδοσης σύνθετων δειγμάτων τιτάνιας / ελληνικού φυσικού ζεόλιθου»     Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Καλαφατάκη Γ)

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:  Γεωργία Καλαφατάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος) Τίτλος: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός 4,7 Διθειενοβενζοθειαδιαζόλης με κυανοβινυλενικούς δεσμούς και διμιδίου περυλενίου-ανθρακενίου για την κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων τριαδικού μίγματος» Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 9:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Σ. Ταχταλίδου)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης     Ομιλήτρια: Σοφία Ταχταλίδου (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Απόστολος Σπύρος) Τίτλος: «Impact of sulfonation on the antioxidant and radical scavenging properties of wine» Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 16:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ε. Γλυμενάκη)

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Ελένη Γλυμενάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος) Τίτλος: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός δυάδων πορφυρίνης με νιτριλοτριοξικό οξύ (ΝΤΑ) για πιθανές βιολογικές εφαρμογές» Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Κοκαράκης Εμμανουήλ (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: “Απομόνωση και χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς” Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 9.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

            Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια :  Θεοδώρα Σταυρινού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Γανωτάκης) Τίτλος: «Σύνθεση και μελέτη νανοϋβριδίων LDH με στοιχεία λανθανιδών για φαρμακευτική χρήση» Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Τριανταφυλλιά Γκαμίλη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Σπύρος Αναστασιάδης) Τίτλος: «Μελέτη δέρματος βιβλιοδεσίας και της προστασίας του με πολυμερικά επιστρώματα» Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας