Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ. Ειδίκευσης: Φ. Φωλιάς

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Φωλιάς Φώτιος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος) Τίτλος: “Σύνθεση και χαρακτηρισμόςε χρωμοφόρων με εφαρμογή σε υβριδικά φωτοβολταϊκά κελιά περοβσκίτη” Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ. Ειδίκευσης.: Α. Μαυρομάγουλος

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Μαυρομάγουλος Αθανάσιος (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Μήλιος Κωνσταντίνος) Τίτλος: “Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Μαγνητικών Ιδιοτήτων Ετεροπυρηνικών Πλειάδων Κοβαλτίου και Νικελίου” Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12.00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ. Ειδίκευσης: Χανιωτάκης Ε.

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Χανιωτάκης Εμμανουήλ (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: “Investigating the role of lipid metabolism in α- synuclein aggregation and toxicity in a Caenorhabditis elegans model of Parkinson’s disease” Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 15.00 μ.μ

Continue Reading

The Onassis Foundation Science Lecture Series 2019 in BIOLOGY AND CHEMISTRY

The Onassis Foundation Science Lecture Series 2019 in BIOLOGY AND CHEMISTRY “Genome Editing” ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 08 – 12 Ιουλίου 2019 Oι Διαλέξεις Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία για το 2019 έχουν ως θέμα “Genome Editing”. Κεντρικός ομιλητής των διαλέξεων είναι η Jennifer Doudna. Οι άλλοι ομιλητές είναι οι Dana Carroll (University of Utah,…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ε. Πολυχρονάκη Μ.

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Πολυχρονάκη Μαρία (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Άγγλος) Τίτλος: “Υπερταχεία χρονοαναλυόμενη φασματοσκοπία λέιζερ στη μελέτη των φλαβινών FMN και FAD, συμπαραγόντων της οξειδοαναγωγάσης του κυτοχρώματος P450” Τρίτη 28 Μαΐου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11.00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Μ.Δ.Ε. Μυρτολλάρη Κ.

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Μυρτολλάρη Καμέλα (Επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: κα. Ιουλία Σμόνου) Τίτλος: “Μελέτη δραστικότητας, ειδικότητας της νέας θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2” Τρίτη 21 Μαΐου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12.00 μ.μ.  

Continue Reading

Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής: κας. Α. Γιασεμή

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Αγγελή Γιασεμή Την Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Τρικαλίτης Παντελής θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Αγγελή Γιασεμή με θέμα: «Novel Porous Metal-Organic Frameworks (MOFs)…

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Γ. Κουβαράκης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Κουβαράκης Γεώργιος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος) Τίτλος: “Επίδραση ατμοσφαιρικών ρύπων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  της Ανατολικής Κρήτης” Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Γ. Σκορδαλού

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια :  Γεωργία Σκορδαλού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δημάδης) Τίτλος: «Μελέτη της πολυσυμπύκνωσης του πυριτικού οξέος: Πολυμερισμός του μονομερούς ή ενσωμάτωση σε νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου, απουσία και παρουσία χημικών προσθέτων» Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 15:00 μ.μ.  

Continue Reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΗΣ κ. Β. Ευαγγελίας

Ηράκλειο, 08 Απριλίου 2019 Αρ. Πρωτ.: 121   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς: Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων   Καλείστε σε συνάντηση  Συνέλευσης Τμήματος  την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019  και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου…

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας