Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: Πανοπούλου Α.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Πανοπούλου Αναστασίας Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Μιχαλόπουλος Νικόλαος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Πανοπούλου Αναστασίας με θέμα: «VOC source apportionment and emission…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ. Ει.: Χατζούδης Α.

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Απόστολος Χατζούδης (Επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: κα. Ιουλία Σμόνου) Τίτλος: «α) CD-g-C3N4 ως φωτοευαισθητοποιητής σε αντιδράσεις ενίου και μεταφοράς ηλεκτρονίου β) Ενθυλάκωση αναγωγικού ενζύμου σε νανοσωματίδια βιοπολυμερών: μελέτη καταλυτικής δράσης του νέου νανοαντιδραστήρα.» Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει.: Χρυσούλα Σαμιωτάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Χρυσούλα Σαμιωτάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος) Τίτλος: «Απομόνωση και χαρακτηρισμός δευτερογενών μεταβολιτών από το φυτό Hypericum empetrifolium» Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ. Δ. Ει.: Α. Σταυρουλάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Αθηνά Σταυρουλάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ρίζος Απόστολος) Τίτλος: «Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών σε δείγματα νωπού κρέατος με ανοσοχημικές και χρωματογραφικές μεθόδους» Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ. Δ.: Χαρισιάδης Αστέριος

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Χαρισιάδη Αστέριου Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Κουτσολέλος Αθανάσιος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Χαρισιάδη Αστέριου με θέμα: «Design of bulky substituted…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ. Δ. Ει.: Άρτεμις Μπόσβελη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Άρτεμις Μπόσβελη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τρικαλίτης Παντελής) Τίτλος: «Design and Development of Innovative Nanoporous Covalent Organic Frameworks» Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ. Δ.Ει.: Βασίλειος Τσοπανάκης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Βασίλειος Τσοπανάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος) Τίτλος: «Φωτοκαταλυτικοί και οργανοκαταλυτικοί μετασχηματισμοί των προϊόντων φωτοξείδωσης φουρανίων για την σύνθεση χρήσιμων πολυκυκλικών ενώσεων» Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Δ.Δ. της κας. Νικολάου Π.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Νικολάου Παναγιώτας Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπουσα: Κανακίδου Μαρία θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κα Νικολάου Παναγιώτας με θέμα: «Επίδραση της οξύτητας της…

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής: Βαλσαμή Ε.-Α.

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Βαλσαμή Ελευθερίας-Αγγελικής Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Γανωτάκης Δημήτριος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Βαλσαμή Ελευθερίας-Αγγελικής με θέμα: «Παραγωγή Τερπενοειδών από Φωτοσυνθετικούς Μικροοργανισμούς«

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ. Ειδίκευσης: Μ. Καλιτσουνάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Καλιτσουνάκη Μαρία (Επιβλέπων Αναπληρωτής Καθηγητής: κ. Σπύρος Απόστολος) Τίτλος: «Μελέτη της χημικής σύστασης των φρούτων goji berry (Lycium barbarum) και λειτουργικών τροφίμων ελαιολάδου τροποποιημένων με goji berry» Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12.00 μ.

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας