Παρουσίαση Μ.Δ.Ε. Μυρτολλάρη Κ.

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής : Μυρτολλάρη Καμέλα (Επιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: κα. Ιουλία Σμόνου) Τίτλος: “Μελέτη δραστικότητας, ειδικότητας της νέας θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2” Τρίτη 21 Μαΐου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12.00 μ.μ.  

Continue Reading

Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής: κας. Α. Γιασεμή

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Αγγελή Γιασεμή Την Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Τρικαλίτης Παντελής θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Αγγελή Γιασεμή με θέμα: «Novel Porous Metal-Organic Frameworks (MOFs)…

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Γ. Κουβαράκης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Κουβαράκης Γεώργιος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος) Τίτλος: “Επίδραση ατμοσφαιρικών ρύπων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας  της Ανατολικής Κρήτης” Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 12:00 μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Γ. Σκορδαλού

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια :  Γεωργία Σκορδαλού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δημάδης) Τίτλος: «Μελέτη της πολυσυμπύκνωσης του πυριτικού οξέος: Πολυμερισμός του μονομερούς ή ενσωμάτωση σε νανοσωματίδια διοξειδίου του πυριτίου, απουσία και παρουσία χημικών προσθέτων» Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 15:00 μ.μ.  

Continue Reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΗΣ κ. Β. Ευαγγελίας

Ηράκλειο, 08 Απριλίου 2019 Αρ. Πρωτ.: 121   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς: Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων   Καλείστε σε συνάντηση  Συνέλευσης Τμήματος  την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019  και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου…

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Δασκαλάκης Κ.

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Δασκαλάκης Κωνσταντίνος (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος) Τίτλος: “Σύνθεση της Pandanusine A και Pandalizine C και μελέτες σύνθεσης της Pandanusine Β με βάση την χημεία του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου” Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10.00 π.μ.  

Continue Reading

Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής: Κυδωνάκη Μάριου

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Κυδωνάκη Μάριου Την Τρίτη 09 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Στρατάκης Εμμανουήλ θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Κυδωνάκη Μάριου με θέμα: «Παραγοντοποίηση ακόρεστων οργανικών ενώσεων καταλυόμενη…

Continue Reading

Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής: Canton-Vitoria Ruben

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Canton-Vitoria Ruben Την Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Κατερινόπουλος Χαράλαμπος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας  κ  Canton-Vitoria Ruben με θέμα: «Functionalization of graphene and related two-dimensional…

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής: (Ε. Βασιλάκη)

Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Ευαγγελίας Βασιλάκη Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00πμ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Τρικαλίτης Παντελής θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Ευαγγελίας Βασιλάκη με θέμα: «Chemical modification of the surface of TiO2…

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Τεχνικής Συγγραφής Ακαδημαϊκών άρθρων με θέμα τη Χημεία»

Τα Σεμινάρια «Τεχνικής Συγγραφής Ακαδημαϊκών άρθρων με θέμα τη Χημεία» ξεκινούν στις 14 Μαρτίου 2019 (Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα). Επίσης θα πρέπει να φέρετε φορητό υπολογιστή μαζί σας (εάν έχετε) καθώς και να έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό Google Account. Η διδάσκουσα              

Continue Reading

Τμήμα Χημείας