Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει.: Μαρία Κανδύλη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλήτρια : Μαρία Κανδύλη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος) Τίτλος: “Σύνθεση κατάλληλα τροποποιημένων πορφυρινικών παραγώγων για βιοϊατρικές εφαρμογές” Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 11:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει.: Αλέξανδρος Λυρατζάκης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Αλέξανδρος Λυρατζάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος) Τίτλος: ““Μελέτη του μεταβολισμού του θείου στο φωτοσυνθετικό βακτήριο Chlorobaculum tepidum” Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει.: Παναγιώτης Κελεφιώτης-Στρατηδάκης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Παναγιώτης Κελεφιώτης-Στρατηδάκης (Επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης) Τίτλος: “Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών καταλυόμενων από τρανσαμινάσες για τη σύνθεση δομικών λίθων φουρανικών πολυμερών” Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: Ειρήνη Μαθιουδάκη

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Ειρήνης Μαθιουδάκη Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00πμ στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Τσιώτης Γεώργιος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Ειρήνης Μαθιουδάκη με θέμα: «Study of antigenic proteins of…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Παναγιώτης Κελεφιώτης-Στρατηδάκης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης   Ομιλητής : Παναγιώτης Κελεφιώτης-Στρατηδάκης (Επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης) Τίτλος: “Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών καταλυόμενων από τρανσαμινάσες για τη σύνθεση δομικών λίθων φουρανικών πολυμερών” Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: Εμμανουήλ Σοφιαδή

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Σοφιαδή Εμμανουήλ Την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας κ Σοφιαδή Εμμανουήλ με θέμα: «Οργανοκαταλυόμενη παραγοντοποίηση 4-πυρρολιν-2-ονών, κυκλοπεντ-2-ενονών…

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ.: Αργυρώ Σπινθάκη

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Αργυρούς Σπινθάκη Την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Σεμιναρίων 307 του Τμήματος Χημείας Επιβλέπων: Δημάδης Κωνσταντίνος θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας Αργυρούς Σπινθάκη με θέμα: «Inorganic Scaling and its…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Μαριθέα Στάντσιου

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Μαριθέα Στάντσιου (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος) Τίτλος: “Διαχρονική μεταβολή οργανικού και ανόργανου φωσφόρου σε υγρή και ξερή εναπόθεση στην Ανατολική Μεσόγειο” Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Μ.-Ε. Ψυχογυιού

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Μαρία-Ελένη Ψυχογυιού (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημήτριος Γανωτάκης) Τίτλος: “Βελτιστοποίηση της παραγωγής β-φελλανδρενίου από ένα γενετικά τροποποιημένο κυανοβακτήριο” Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 9:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής Μ.Δ.Ει.: Ν.-Χ. Στρατηγάκης

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής: Ναπολέων-Χριστόφορος Στρατηγάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: “Χαρακτηρισμός ενός στελέχους Chlorella που απομονώθηκε από ποταμό στην Κρήτη και πιθανές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και διαχείριση αποβλήτων” Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας