Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Σ. Γραφανάκη

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: https://zoom.us/j/93063546139?pwd=ODJzTDNGK0I4ekZQWTdMbXJBcWVvZz09   Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Σοφία Γραφανάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων) Τίτλος: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πηγών ιοντισμού υπερηχητικής εκνέφωσης με φασματομετρία μάζας για την ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων» Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:30…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Α. Δρακωνάκη

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Αθηνά Δρακωνάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος) Τίτλος: «Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων στελεχών του βακτηρίου Pseudomonas sp phDV1 για βελτιστοποίηση της παραγωγής πολυ(3-υδρόξυ βουτυρικού) εστέρα (PHB)» Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια:  Σ. Γραφανάκη

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:  Σοφία Γραφανάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Περγαντής Σπυρίδων) Τίτλος: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πηγών ιοντισμού υπερηχητικής εκνέφωσης με φασματομετρία μάζας για την ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων» Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:30 π.μ.

Continue Reading

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Ν. Γιακουμάκης

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98473594444?pwd=V3NBTGdDTG5qQlZSL3pObXhQN0tpUT09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Νικόλαος Γιακουμάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημάδης Κωνσταντίνος)   Τίτλος: «Σύνθεση ενός τροποποιημένου υποκαταστάτη πυραζολίου με φωσφονικές ομάδες και διερεύνηση της χημείας συναρμογής του με εφαρμογές στην κατιονανταλλαγή και κατάλυση»     Πέμπτη 07…

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Ν. Γιακουμάκης

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98473594444?pwd=V3NBTGdDTG5qQlZSL3pObXhQN0tpUT09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής :  Νικόλαος Γιακουμάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημάδης Κωνσταντίνος) Τίτλος: «Σύνθεση ενός τροποποιημένου υποκαταστάτη πυραζολίου με φωσφονικές ομάδες και διερεύνηση της χημείας συναρμογής του με εφαρμογές στην κατιονανταλλαγή και κατάλυση» Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλητής: Ν. Γιακουμάκης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Νικόλαος Γιακουμάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δημάδης Κωνσταντίνος) Τίτλος: «Σύνθεση ενός τροποποιημένου υποκαταστάτη πυραζολίου με φωσφονικές ομάδες και διερεύνηση της χημείας συναρμογής του με εφαρμογές στην κατιονανταλλαγή και κατάλυση» Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 12:00 μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Ν. Γεροπούλου

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93954464337?pwd=ZThybXk1M0ZsVzVTdlNjOXplalZrUT09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:   Νικολέτα Γεροπούλου (Επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης) Τίτλος: «Μελέτη των πρωτεϊνικών συμπλόκων και ισομορφών της TP53 σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές-μοντέλα του ανθρώπινου λεμφώματος πριν και μετά την Ν3α-επαγόμενη ενεργοποίησή της» Παρασκευή 01…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Ν. Γεροπούλου

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:   Νικολέτα Γεροπούλου (Επιβλέπων Επίκουρος Καθηγητής: κ. Παυλίδης Ιωάννης) Τίτλος: «Μελέτη των πρωτεϊνικών συμπλόκων και ισομορφών της TP53 σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές-μοντέλα του ανθρώπινου λεμφώματος πριν και μετά την Ν3α-επαγόμενη ενεργοποίησή της» Παρασκευή 01 οκτωβρίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Δ.Δ. της κας. Α. Λουκά

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91554984243?pwd=YlJnWnNla3J0Q1pLdWtvc1ZvU1k5UT09   Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Αναστασίας Λουκά Επιβλέπων: Στρατάκης Εμμανουήλ Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας  Αναστασίας Λουκά…

Continue Reading

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ. της κας Α. Λουκά

Πρόσκληση σε Δημόσια Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας. Αναστασίας Λουκά Επιβλέπων: Στρατάκης Εμμανουήλ Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00μ θα γίνει η δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Χημείας κας  Αναστασίας Λουκά με θέμα: «Εφαρμογές νανοσωματιδίων μετάλλων και μεταλλοοργανικών σκελετών στην ετερογενή κατάλυση οργανικών μετασχηματισμών«

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας