Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Θ.-Π. Ανδρεαδάκη

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92392525889?pwd=cldkb2J5YUpkT2NycWJXdEZKMWFVUT09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Θεοφανία-Παγώνα Ανδρεαδάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: » Development of obligate fermentative Escherichia coli strains « Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Α. Στουμπίδη

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:   Ασπασία Στουμπίδη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κουτσολέλος Αθανάσιος) Τίτλος: «Σύνθεση και μελέτη πορφυρινικών παραγώγων σιδήρου με εφαρμογή στην φωτοκαταλυτική αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα» Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 13:00 μ.μ.

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλητής:  Ε. Ορφανάκης

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλητής:  Εμμανουήλ Ορφανάκης (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος) Τίτλος: «Ανακάλυψη αναστολέων της κινάσης CK1 με την χρήση υπολογιστικών μεθόδων» Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Σ. Χότζα

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91338355327?pwd=dVpJUnBGcE4rL3lnK2VOc1lPbHlxQT09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:  Στέλα Χότζα (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος) Τίτλος: «Φωτοκαταλυτική σύνθεση γ-σπειροκυκλικών γ-λακταμών» Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Πρόσκληση σε συνάντηση Συνέλευσης Τμήματος: καθομολόγηση αναγορευόμενου κ. Μαρματάκη Κωνσταντίνου σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας

Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2021  Αρ. Πρωτ.: 14530/568 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          Προς: Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημείας Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων   Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93127580268?pwd=OUxPaHNUd0dMRkNOVWw3L2hROFozZz09   Καλείστε σε συνάντηση  Συνέλευσης Τμήματος  την Τρίτη 27…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Θ. Ατζαμόγλου

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα γίνει η μετάδοση είναι: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91857548892?pwd=eHR0V1hNdHhFUXZKbkd5MWxNY2Ewdz09     Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:  Θεανώ Ατζαμόγλου (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος) Τίτλος: «Παρασκευή Παραγώγων της 7-Διαιθυλάμινο-κουμαρίνης και Μελέτη της Φθορισμομετρικής τους Συμπεριφοράς ως Φθορίζοντες Δείκτες Κατιόντων» Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα…

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Θ-Π Ανδρεαδάκη

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια: Θεοφανία-Παγώνα Ανδρεαδάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γανωτάκης Δημήτριος) Τίτλος: » Development of obligate fermentative Escherichia coli strains « Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μ. Δ. Ει. Ομιλήτρια:  Σ. Χότζα

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:   Στέλα Χότζα (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος) Τίτλος: «Φωτοκαταλυτική σύνθεση γ-σπειροκυκλικών γ-λακταμών» Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading

Παρουσίαση  Διατριβής για Μ.Δ.Ει. Ομιλήτρια: Θ. Ατζαμόγλου

Παρουσίαση  Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια:   Θεανώ Ατζαμόγλου (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος) Τίτλος: «Παρασκευή Παραγώγων της 7-Διαιθυλάμινο-κουμαρίνης και Μελέτη της Φθορισμομετρικής τους Συμπεριφοράς ως Φθορίζοντες Δείκτες Κατιόντων» Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 Η παρουσίαση θα γίνει μέσω Zoom Ώρα 11:00 π.μ.  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας