Ανακοίνωση Εγγραφής Νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Για Χημ. 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Χημείας και εκκρεμεί η εγγραφή τους, παρακαλούνται να προσέλθουν το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020 έχοντας μαζί τους τα παρακάτω: 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, Φωτοτυπία αντίγραφου πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης από την Γραμματεία Αναλυτική βαθμολογία και…

Continue Reading

Ανακοίνωση για επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Βιοχημείας

«Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Βιοχημείας  για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εαρινό εξάμηνο του έτους 2019-2020 και δεν εξετάστηκαν το Ιούνιο, θα πραγματοποιηθεί γραπτώς την Πέμπτη 8/10 10:30-11:30 στο αμφιθέατρο Α1.»    

Continue Reading

Παρουσίαση Διατριβής για Μ.Δ.Ει.: κ. Ηλιάνα Καναβάκη

Παρουσίαση Διατριβής για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ομιλήτρια : Ηλιάνα Καναβάκη (Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Τσιώτης Γεώργιος) Τίτλος: “Παραγωγή πολύ(3-υδρόξυ βουτυρικού) εστέρα (PHB) από το βακτηριακό στέλεχος Pseudomonas sp phDV1 παρουσία φαινόλης.”     Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 Αίθουσα Σεμιναρίων Ώρα 10:00 π.μ.  

Continue Reading
Menu

Τμήμα Χημείας