Το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος

https://student.cc.uoc.gr/

όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων

  • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων τους κάθε εξάμηνο
  • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί,
  • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών

 

Ο κωδικός πρόσβασης στο StudentWeb δίνεται από τη Γραμματεία στους φοιτητές με την εγγραφή τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση απώλειάς του θα πρέπει οι φοιτητές να απευθύνονται στη Γραμματεία.

Τμήμα Χημείας