Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και AΤΕΙ στο Τμήμα Χημείας
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ2/121871/Β3/ 3-11-05 (Β΄1517), το Ν3794, ΦΕΚ 156/4-9-2009, άρθρο 25 καθώς και το ΦΕΚ 1517/3-11-2005, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι κατατάξεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΑΤΕΙ και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών καθώς και των κατόχων πτυχίου ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, θα γίνουν με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

βλέπε Μαθήματα και Υλη.

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν

 

Η αίτηση συμμετοχής συνοδευμένη από:

 

  • επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1/11/2018  μέχρι 15/11/2018

 

Menu

Τμήμα Χημείας