Επίτιμοι καθηγητές Τμήματος

 

Καθηγητής Χημείας.
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich
1988
Καθηγητής Χημείας
Nobel Χημειας 1994
University Luis Pasteur of France
1989
Καθηγητής Χημείας
Nobel Χημείας 1994
1994
Καθηγητής Χημείας 1996
Καθηγητής Χημείας
Πανεπιστήμιο Καλιφορνιας
1998
Καθηγητής Χημείας
Nobel Χημείας
Institute of Technology Καλιφόρνια ΗΠΑ
2007
DNocera
Καθηγητής Χημείας
University of Harvard
2014

Τμήμα Χημείας