Αρχική Σελίδα                Ποιοι Είμαστε               Εργαστήριο                   Οι Άνθρωποί μας                           Μαθήματα                    Επικοινωνία  

Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (Μεταπτυχιακό Μάθημα)   Χημική Κινητική (Προπτυχιακό Μάθημα)   Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ (Προπτυχιακό Εργαστήριο)

                         

Διδάσκοντες:                                                                 Διδάσκοντες:                                                              Διδάσκοντες:

Ε.Δ.Ι.Π., Δρ. Βασίλειος Χ. Παπαδημητρίου            Ε.Δ.Ι.Π., Δρ. Βασίλειος Χ. Παπαδημητρίου            Ε.Δ.Ι.Π., Δρ. Βασίλειος Χ. Παπαδημητρίου

Καθ. Δημήτρης Άγγλος                                                                                                                                        Ε.Δ.Ι.Π., Νικόλαος Στρατηγάκης

 

Πληροφορίες Μαθήματος                                         Πληροφορίες Μαθήματος                                        Πληροφορίες Μαθήματος

Βιβλιογραφία                                                                Σημειώσεις Χημικής Κινητικής                                 Πειράματα

                                                                                          Διαλέξεις Χημικής Κινητικής