ΧΗΜ-444, Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ (Προπτυχιακό Εργαστήριο)

Πειράματα (Εαρινό Εξάμηνο):

1. Προσδιορισμός Τάσης Ατμών Καθαρού Ύδατος

2. Φαινόμενο JouleThomson

3. Προσδιορισμός Θερμοχωρητικότητας Αερίων

3a. Σωλήνας Kundt

4. Προσδιορισμός Θερμοχωρητικότητας Μετάλλων

4a. Πειραματική Διάταξη

5. Προσδιορισμός Σταθεράς Faraday - Ηλεκτροχημεία

6. Προσδιορισμός Θερμοκρασιακής Εξάρτησης Συντελεστή Ιξώδους Γλυκερόλης