Ποιοι Είμαστε – Projects         Εργαστήριο     Οι Άνθρωποί μας             Μαθήματα      Επικοινωνία  

                                                                                            

FinalLogo-GR-Eng-23oct2018-1.pnglogo-lapkin

 

Εργαστήριο Φωτοχημείας και Κινητικής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνή Συνέδρια

Δημοσιεύσεις

           

Τηλέφωνο Γραφείου: +30 2810 5450 93

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: +30 2810 5450 44

e-mail: bpapadim@uoc.gr