Διευκρινήσεις σχετικά με το εργαστήριο
- Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 -

Γεια σας,

Μερικές διευκρινήσεις, σχετικά με τις ομάδες και το πρόγραμμα του εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας II:

Οι ομάδες είναι όλες τριών ατόμων, καταργήθηκε μία ομάδα από το γκρουπ των Γ και έτσι αντί για 11 ομάδες θα είναι 10. Προσοχή στα άτομα που είναι τώρα σε διαφορικό αριθμό ομάδας από το προηγούμενο εργαστήριο, να μην κάνουν λάθος στο πρόγραμμα.

Η άσκηση ESI-MS θα είναι δια ζώσης αυτή την χρονιά, θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 4 εργαστηριακές ημέρες, παράλληλα με τις κανονικές ασκήσεις, από ομάδες που εκείνη την ημέρα δεν έχουν κάποια άλλη άσκηση, ούτε στα εργαστήρια της Αναλυτικής ούτε της Ανόργανης, που πραγματοποιούνται παράλληλα.

Στο τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί η προφορική εξέταση, η οποία θα είναι ατομική, διάρκεια μισής ώρας και θα αφορά τις ασκήσεις GC-FID, GC-TCD, IC, RPLC και IC. Στην προφορική εξέταση δεν θα περιλαμβάνονται οι ασκήσεις P UV-Vis και ESI-MS. Προσοχή όμως στις γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνονται όλες και οι 7 ασκήσεις. Οι ομάδες Α1 έως Β6 θα έρθουν την Τετάρτη 14/12/2022 και οι ομάδες Β7 έως Γ10 την Παρασκευή 16/12/2022, η ώρα ακριβώς για κάθε άτομο θα καθοριστεί εκείνο το διάστημα.

Η βαθμολογία του εργαστηρίου θα είναι όπως έχει ανακοινωθεί την γενική παρουσίαση του εργαστηρίου, στην αρχή του προηγούμενου εξάμηνου, η παρουσίαση υπάρχει στο e-class του μαθήματος. Το 40% είναι από τις γραπτές εξετάσεις (με την προϋπόθεση θα έχετε βαθμό μεγαλύτερο του 5) και το 60 % από την παρουσία σας στο εργαστήριο.
Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται:

   

Ποσοστό %
στον Τελικό Βαθμό

Σύνολο %

Α. αναφορές

1) GC - FID

7

 

 

2) GC - TCD

7

 

 

3) RPLC

7

 

 

4) IC

7

 

 

5) AA

7

 

 

6) P-UV

7

 

 

7) ESI-MS (επίδειξη)

7

(49%)

Β. εξέταση, συνολική παρουσία , τεστ
(εκτός άσκηση 7)

6

(55%)

Γ. Προφορική εξέταση (εκτός άσκηση 6 και 7)

5

(60%)

Δ. τελικό διαγώνισμα

 

40

(100%)

 

Γιώργος Κουβαράκης