ΣΘΤΕ202 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΘΤΕ202)

ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές των βασικών αρχών της διδακτικής με έμφαση στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών, ώστε να είναι κατάληλα προετοιμασμένοι ως καθηγητές στην μέση εκπαίδευση.  Ειδικά, θα δοθεί έμφαση:

 Στην κατανόηση των στόχων και της ύλης των σχολικών μαθημάτων που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες

  • Στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των μαθητών στην τάξη του σχολείου
  • Στην εμπέδωση των θεωριών μάθησης και την σχέση τους με τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις