ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΖΕΡ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΧΗΜ-425) (ΧΗΜ-425)

Δημήτριος Αγγλος

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, και έχει σκοπό να παρουσιάσει, στο πλαίσιο μιάς σειράς εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων λέιζερ στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων ατόμων, μορίων και υλικών καθώς και τις ευρύτερες εφαρμογές των τεχνικών αυτών σε τομείς αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. Νανοτεχνολογία, Βιολογία, Περιβάλλον, Έρευνα Διαστήματος, Πολιτισμική Κληρονομιά).

Κύριο γνωστικό υπόβαθρο για τη σωστή παρακολούθηση του μαθήματος αποτελούν τα διδαχθέντα μαθήματα και εργαστήρια Φυσικοχημείας και Αναλυτικής Χημείας ή αντίστοιχα μαθήματα των Τμημάτων Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Στο μάθημα είναι ευπρόσδεκτοι τελειόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, οι οποίοι έχουν αντίστοιχο υπόβαθρο (λεπτομέρειες θα συζητηθούν με τους διδάσκοντες)

Περίγραμμα μαθήματος

Θεωρια

-           Ανασκόπηση ατομικής και μοριακής φασματοσκοπίας

-          

Περισσότερα  

Ημερολόγιο