Εργαστηριο Φυσικοχημειας ΙΙ (ΧΗΜ-444)

Νίκος Στρατηγάκης - Βασίλειος Παπαδημητρίου

Περιγραφή

Δεύτερος Κύκλος Ασκήσεων Φυσικοχημείας. (6+1 Πειραματα)

Α01. Τάση Ατμών Καθαρού Ύδατος

Α02. Το Φαινόμενο Joule-Thomson

A03α και A03β. Προσδιορισμός  Ισόχωρης και Ισοβαρούς Θερμοχωρητικότητας Αεριων. Προσδιορισμός Αδιαβατικού Συντελεστή γ μέσω της Ταχύτητας του Ήχου.

B08. Προσδιορισμός Θερμοχωρητικότητας Μετάλλων.

Β11. Ηλεκτρόλυση Υδατικού Διαλύματος  - Προσδιορισμός Σταθερας Faraday (Συμπεριλαμβάνονται οι παράγραφοι του εγχειριδίου: Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεια, σελ 96 και Ηλεκτρολυση ΙΙ, σελ 107)

Β13. Προσδιορισμός Ιξώδους Ροής Υγρού Ρευστού

Υπολογιστική Άσκηση: Βοήθημα http://tccc.iesl.forth.gr/education/local/Labs-PC-II/VisualCompChem.pdf

 

Ημερολόγιο