ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΟΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (XHM-070)

Μάριος Κυδωνάκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την φασματοσκοπία NMR.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθεί η βασική θεωρία που διέπει την φασματοσκοπία NMR ενώ ο κύριος όγκος της διδασκαλίας θα επικεντρωθεί στην ανάλυση και επεξεργασία φασματων 1H, 13C-NMR με επίκετντρο την εύρεση της δομής σε φάσματα μιας διάστασης.

Ενότητες

 • Φασματοσκοπία NMR
 • Εφαρμογές Φασματοσκοπίας NMR
 • Βασικές έννοιες στη Φασματοσκοπία NMR
 • Σταθερά προστασίας
 • Προστασία, Αποπροστασία και χημική μετατόπιση
 • Κλίμακα δ
 • Επίδραση επαγωγικού φαινομένου
 • Επίδραση φαινομένου μεσομέρειας
 • Μαγνητική ανισοτροπία
 • Χημική ισοδυναμία πυρήνων και μοριακή συμμετρία
 • Σύζευξη πρώτης τάξης χημικά ισοδύναμων πυρήνων
 • Σύζευξη δύο δεσμών (gem)
 • Σύζευξη τριών δεσμών (vicinal)
 • Σύζευξη μεγάλης εμβέλειας (ζεύξη W)
 • Βασικές αρχές - ευαισθησία, περιστροφές, φυσική αφθονία
 • Φάσματα 13C DEPT-90, DEPT-135
 • Χημικές μετατοπίσεις C-13
 • Εισαγωγή στο λογισμικό Topspin της Bruker
 • Επεξεργασία φασμάτων 1D και 2D NMR
 • Ολοκλήρωση φασμάτων NMR - Ποσοτικός προσδιορισμός
 • Κανόνες ασφάλειας
 • Εισαγωγή δείγματος, tuning, shimming
 • Λήψη φάσματος 1D: 1H, 13C - NMR

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -