21ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας

Αμφιθέατρο "Μαρία Μανασσάκη"

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Ηράκλειο, Κρήτη

15-17 Μαΐου 2019

Υπό την αιγίδα

HTML tutorial

Μεγάλοι Χορηγοί

HTML tutorial HTML tutorial

Χορηγοί

HTML tutorial HTML tutorial

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Με την υποστήριξη του        HTML tutorial

Όργάνωση: Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης