ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Παρουσίαση

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Ομιλητής: Ζιγγιρίδης Μάριος

(Επιβλέπων : Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος)

 

Τίτλος:

«Ενώσεις “μοριακής εγγύτητας” ως θεραπευτικό εργαλείο στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βιοδραστικών μορίων. Η περίπτωση της πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης 14-3-3/ERa»

 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Ώρα 13:00 μ.μ.

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κτήριο Τμήματος Χημείας


 

Menu

Τμήμα Χημείας