Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

  • η εξέταση του Εργαστηρίου Βιοχημείας μετακινήθηκε από 17/1/22  για την Δευτέρα 24/1/22   &   ώρα   1-4

 

  • Η εξέταση της Αναλυτικής Χημείας Ι  προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 19/1/22   &   ώρα   5-7

 

  • η εξέταση του μαθήματος Χημεία & Σύγχρονα θέματα διατροφής προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 3/2/22   &  ώρα  9-12

 

Θα αναρτηθεί άμεσα το πρόγραμμα της εξεταστικής με τις αίθουσες και τους επιτηρητές

 


 

Menu

Τμήμα Χημείας