Η διαθέσιμες θέσεις για Πτυχιακές Εργασίες δηλώνονται από τα Εργαστήρια στην αρχή κάθε ακαδημαικού έτους: δυο(2) φοιτητές το πολύ ανά Εργαστήριο σε κάθε έτος. Προκειμένου να εγγραφεί ένας φοιτητής για Πτυχιακή Εργασία πρέπει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στα μαθήματα χημείας να είναι εξήμιση (6,5). Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, φοιτητής με μέσο όρο κάτω το εξήμισι (6,5) δύναται να καταθέσει αίτηση για Πτυχιακή.

 

Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί με 8 δ.μ (2 κατ΄επιλογήν μαθήματα) και 12 ECTS.

 

Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να εκπονίσουν δεύτερη Διπλωματική εργασία.

 

Όροι Εισαγωγής Φοιτητών για Διπλωματική Εργασία

 

Menu

Τμήμα Χημείας