1ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-043
4
6
ΧΗΜ-044
4
6
ΧΗΜ-011
4
6
ΧΗΜ-013
4
6
ΧΗΜ-045
4
6
ΧΗΜ-052
0
0
Σύνολο:
20
30

2ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-046
4
6
ΧΗΜ-201
4
6
ΧΗΜ-012
4
6
ΧΗΜ-017
4
6
ΧΗΜ-047
4
6
ΧΗΜ-053
0
0
Σύνολο:
20
30

3ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-301
4
6
ΧΗΜ-048
4
6
ΧΗΜ-202
4
6
ΧΗΜ-211
4
6
ΧΗΜ-311
4
6
Σύνολο:
20
30

4ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-408
4
6
ΧΗΜ-049
4
6
ΧΗΜ-401
4
6
ΧΗΜ-212
4
6
ΧΗΜ-413
4
6
Σύνολο:
20
30

5ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-028
4
6
ΧΗΜ-050
4
6
ΧΗΜ-402
4
6
ΧΗΜ-411
4
6
ΧΗΜ-414
4
6
Σύνολο:
20
30

6ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
ΧΗΜ-030
4
6
ΧΗΜ-405
4
6
ΧΗΜ-444
4
6
ΧΗΜ-412
4
6
ΧΗΜ-501
4
6
Σύνολο:
20
30

7ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
Σύνολο:
20
30

8ο εξάμηνο
Κωδικός
Ονομα Μαθήματος
ΔΜ
ECTS
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
Σύνολο:
20
30
Menu

Τμήμα Χημείας