ΕΞΕΤΑΣH ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τελική Εξέταση Ενότητας (70% τελικού βαθμού):

Θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 18/01/16 14:00-14:45 στη Ροτόντα Β' ορόφου του Βιολογικού του Βιολογικού.

_____________________________________________________________________________________________

2η Εργασία (15% τελικού βαθμού):

Στο φάσμα MS/MS ενός πεπτιδίου, το οποίο έχει προκύψει από πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεΐνης (δίνεται το φάσμα και η αλληλουχία του στο σχήμα), να βρείτε όσα περισσότερα τύπου b- και y- ιόντα. (Σχήμα σε jpeg). Οι αναφορές σας να σταλούν στο e-mail μου spergantis@chemistry.uoc.gr με Θέμα: Peptide Sequencing for 1503.

Προθεσμία αναφοράς: 15 Ιαν. 2016

_____________________________________________________________________________________________

1η Εργασία (15% τελικού βαθμού):

 

Navigation
Home

Να βρείτε 1 ιστοσελίδα που να έχει ως θέμα τη φασματομετρία μάζας βιολογικών συστημάτων. Ν α εξηγήσετε γιατί κατά τη γνώμη σας είναι ενδιαφέρουσα και πoιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό και χρησιμότητά της .

Να γράψετε μια σελίδα (single space, 12 font) για την ιστοσελίδααυτή. Οι αναφορές σας να σταλούν στο e-mail μου spergantis@chemistry.uoc.gr με Θέμα: Mass Spec Websites for 1503

Προθεσμία αναφοράς: 15 Ιαν. 2016