Φεβρουαρίου 2021
εξέταση εργαστηρίου Αναλυτικής ΙΙ (μόνο για παλαιούς φοιτητές)   
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
Ιανουαρίου 2021
Λήξη παράδοσης αναφορών '' Αέρια Χρωματογραφία FID''   
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 23:55)
test ''Αέρια Χρωματογραφία FID ''   
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
Λήξη παράδοσης αναφορών ''Υγρή Χρωματογραφία RPLC''   
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 23:55)
αποστολή προσωπικών e-mails με διευκρινίσεις για αναφορά και test   
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
έναρξη εβδομάδας ''Αέρια Χρωματογραφία (FID)''   
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
test ''Υγρή Χρωματογραφία RPLC''   
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 (Ώρα: 10:00)
Δεκεμβρίου 2020
Λήξη παράδοσης αναφορών '' Ατομική Απορρόφηση ΑΑ''   
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 23:55)
αποστολή προσωπικών e-mails με διευκρινίσεις για αναφορά και test   
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
Έναρξη άσκησης "Υγρή Χρωματογραφία RPLC''   
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
test ''Ατομική Απορρόφηση ΑΑ''   
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
Λήξη παράδοσης αναφορών '' Αέρια Χρωματογραφία TCD''   
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 23:55)
αποστολή προσωπικών e-mails με διευκρινίσεις για αναφορά και test   
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
έναρξη εβδομάδας ''Ατομική Απορρόφηση ΑΑ''   
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 09:00)
test ''Αέρια Χρωματογραφία TCD ''   
Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
Λήξη παράδοσης αναφορών '' Ιοντική Χρωματογραφία IC''   
Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 23:55)
αποστολή προσωπικών e-mails με διευκρινίσεις για αναφορά και test   
Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
έναρξη εβδομάδας ''Αέρια Χρωματογραφία (TCD)   
Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Νοεμβρίου 2020
test ''Ιοντική Χρωματογρφία''   
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
Λήξη παράδοσης αναφορών '' Προσδιορισμός Φωσφόρου σε ποτά κόλας''   
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 23:59)
αποστολή προσωπικών e-mails με διευκρινίσεις για αναφορά και test   
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)
έναρξη εβδομάδας ''Ιοντικής Χρωματογραφίας IC''   
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 09:00)
test ''προσδιορισμός φωσφόρου σε ποτά κόλας -Φασματοφωτόμετρο UV/VIS''   (Διάρκεια: 0:15 Ώρες)
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 (Ώρα: 10:00)