Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (έστω κι αν υπολείπονται μαθήματα) και πρόκειται να ορκιστούν στην προσεχή ορκωμοσία (27/03/2019) να υποβάλλουν αίτηση για πτυχίο στην Γραμματεία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πτυχίο είναι έως και 22/02/2019.

                                                 Από την Γραμματεία

 

Menu

Τμήμα Χημείας