Ηράκλειο, 06 Νοεμβρίου 2018

 Αρ. Πρωτ.: 282

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

  1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Χημεία
  2. Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π.
  3. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων

 

Καλείστε σε συνάντηση Συνέλευσης Τμήματος την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ κυρίου Glodic Pavle σε Διδάκτορα του Τμήματος Χημείας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Φρουδάκης

Τμήμα Χημείας